Pravidla ochrany soukromí

DÁRCE (jste vy, kdo jste se rozhodli darovat výrobek/službu nebo finanční dar)

Správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Tržiště radosti je Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje používáme k tomu, aby byl zprostředkován darovací proces.

Osobní údaje od poskytovatelů finančních darů jsou převedeny na platformu Darujme.cz. Zde se dočtete vše o jejich zpracování osobních údajů. Z tohoto portálu dostáváme informace o úhradě daru. Toto zpracování probíhá za účelem splnění darovací smlouvy, kterou při poskytnutí daru uzavíráte ať už písemně nebo ústně. 

Osobní údaje od poskytovatelů darů pro Tržiště radosti zpracováváme pro evidenci vložených předmětů/služeb, pro komunikaci s nimi a pro vzájemné propojení obou dárců. Jeden z osobních údajů tedy předáme dál. Váš osobní údaj - a to jméno a kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo předáme dárci předmětu/služby předmětu, který jste si vybrali. Stejně tak dárci předmětu/služby předáme kontakt na zájemce o jeho výrobek. Jiná data nepředáváme. Důvodem předání kontaktních údajů je zprostředkování předání výrobků.

Kdo další může mít k osobním údajům přístup?

K vašim osobním údajům mají přístup pouze interní zpracovatelé této aktivity a platforma darujme.cz, přes kterou probíhá převod darů.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště.

Doba uchování osobních údajů

Informace o každém daru archivujeme po dobu 10 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ reklamace nebo sporu, poté je anonymizujeme.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Jsme odpovědní za vyřizování požadavků, které se týkají osobních údajů zpracovávaných při zprostředkování daru, jak je popsáno v tomto dokumentu.

  • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
  • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu.
  • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
  • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel.
  • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: info@mhondrasek.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde:  www.uoou.cz.

Tato pravidla byla inspirována pravidly Darujme.cz.