Pravidla

Tato platforma neslouží k prodeji a nákupu. Celá tato "dobročinná hra" spočívá v darování originálního výrobku, služby či zábavy novému majiteli za to, že on podpoří Mobilní hospic Ondrášek finančním darem. Jedná se o koloběh radosti.

Základní informace

Pořadatel a příjemce finančních darů Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh, 70030
identifikační číslo: 26850176
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl O , vložka 194

www.mhondrasek.cz

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh, 70030 , identifikační číslo: 26850176 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl O , vložka 194 (dále jen MHO) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě darovací smlouvy uzavírané mezi MHO a dárcem prostřednictvím tohoto portálu zprostředkovaně přes portál darujme.cz.


2. Uzavření darovací smlouvy

1. Darování předmětu: Vyplněním formuláře o darování zboží se stáváte dárcem, který věnujete novému majiteli za podmínky, kdy on pošle finační dar Mobilnímu hospici Ondrášek. O tomto kroku budete informován/a e-mailem. Zároveň vás s novým majitelem propojíme a domluvíte si předání.

2. Finanční dar: Zasláním finančního daru v minimální výši hodnoty výrobku se stáváte dárcem Mobilního hospice Ondrášek. Dle vámi předaných osobních údajů vám bude vystaveno potvrzení od daru. Potvrzení o daru bude automaticky vystaveno v lednu 2023 v případě, že jste o něj zažádali (zaškrtnutí políčka ve formuláři) a zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete potvrzení o daru v jiném termínu, kontaktujte nás, prosím na níže uvedeném kontaktu. Po obdržení daru budete propojeni s dárcem výrobku/služby a domluvíte si předání. V případě, že máme výrobek na pracovišti, předáme vám ho osobně nebo přes Zásilkovnu.


3. Cena zboží a platební podmínky

1. Hodnotu darovaného předmětu/služby stanoví jeho dárce.

2. Darování finančního daru je možné pouze prostřednictvím platformy darujme.cz - viz. uvedený odkaz v košíku.


4. Přeprava a dodání zboží

Po připsání platby na účet zajistí MHO předání kontaktů mezi dárcem výrobku/služby a dárcem finanční částky. Po vzájemné domluvě dojde mezi těmito stranami předání zboží. Dárce výrobku/služby na sebe bere náklady na dodání zboží dárci financí a my mu moc děkujeme, že nám pomáhá nenavyšovat náklady na přepravu. Prosíme i o vzájemnou domluvu v případě, že by se poštovné blížilo hodnotě výrobku (např. při zasílání do zahraničí). V případě, že máme výrobek na pracovišti (dárce nám ho předal do úschovy), předáme vám ho osobně nebo přes Zásilkovnu.


5. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči dárci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů dárce pro účely plnění darovací smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností MHO plní MHO prostřednictvím zvláštního dokumentu.


6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Dárce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami MHO na elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči dárci ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů  pro účely zasílání obchodních sdělení plní MHO prostřednictvím zvláštního dokumentu

2. Dárce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.