Wojnar publikace

Katalog mapuje komplexní tvorbu Jana Wojnara, umělce autodidakta, žijícího a tvořícího ve slezském Třinci. Wojnar se vedle Karla Adamuse, Dagmar Lasotové, Jiřího Šiguta, Martina Klimeše a Milana Lasoty řadí k silnému okruhu slezských konceptuálních umělců.  V rozsáhlém katalogu nalezneme kromě bohaté obrazové databáze Wojnarova díla, která je rozprostřena na celkem 252 stranách. Více zde.

Děkujeme Galerii výtvarného umění v Ostravě za bohatý vklad publikací a rozdávání radosti!

Částka za knihu nám pomůže naplnit automobily pohonnými hmotami, děkujeme! 

650,00 Kč